Konferans

1) Konferansın dili Türkçe'dir.

2) Konferansa, Türkiye’de lisansüstü eğitim görmekte olan araştırmacılar yaş sınırlaması olmaksızın başvuru hakkına sahiptir.

3) Araştırmacılar, sanat ve iletişim alanlarını merkeze alan bildiri özetleri ile başvuru yapabilir.

4) Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde  yayımlanmamış veya başka bir konferansta sunulmamış özgün çalışmalar olmaları gerekmektedir. 

5) Konferansa kabul edilen bildiri özetleri, konferans özet kitabında yayımlanacaktır.

Başvuru

Konferansa başvurmak için: 

1) Aşağıdaki linkte bulunan"Bildiri Başvuru Formu"nun eksiksiz doldurulması (word formatında), 

2) başvuruya Öğrenci Belgesi'nin eklenmesi, 

3) tüm belgelerin info@dugumlercozumler.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

4) Eksik ya da yanlış doldurulan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Sunumlar her bir bildiri için 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Değerlendirme Sistemi

1) Konferansa gönderilen bildiri özetleri üç hakem değerlendirmesi sonucunda belirlenir. 

2) Konferans, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.